The Second Editorial Board of Blood and Genomics

  • Share:
Visited: 
Honorary Editor-in-Chief
Jiongcai Lan (China)Tongmao Zhao (USA)Daowang Fan (China)
Editor-in-Chief
Zhongjun Li (China)
Deputy Editor-in-Chief
Siegfried Janz (USA)Jiwu Gong (China)Fumihiko Nakamura (Japan)
Monika Pilichowska (Germany)Baohua Qian (China)Zhenqing Feng (China)
Zhiwei Liu (China)Yuping Chen (China)Ming Gao (China)
Associate Editors
Shuming Zhao (China)Xingbin Hu (China)Li  Chen (China)
Qian Ran (China)
Editorial Department Director
Jie Zhang (China)
English Editor
Stuart Lyle Wilkie(UK)
Editorial Board Members
Eddie Ang Han San(Singapore)Shouyong Hun (China)Changjiu Tang (China)
Gérard Ben Assayag (France)Jinshan Jiao (China)Gengyin Wang (China)
Tudor Badea (USA)Francisco Juarez(Mexico)Haiyan Wang (China)
Pascal Ballet (France)Artur Jurczyszyn (Polish)Qiushi Wang (China)
Lianjun Bai (China)Pawel Kaczmarek (Polish)Quanli Wang (China)
François Barja (Switzerland)Ebrahim Kalantar (Iran)Yongjun Wang (China)
Mats Bemark (Sweden)Chuan-Liang Kao (Taiwan)Zhen Wang (China)
Maohong Bian (China)Gorden J. Leitch (USA)Aiqing Wen (China)
Christian Brosseau (France)Anli Li (China)Changsong Wu (China)
Jhy Sheng Chang (Taiwan)Cuiying Li (China)Rong Xia (China)
Bingyu Chen (China)Hailan Li (China)Pu Xu (China)
Feng Chen(China)Zunyan Li (China)Ying Xu (China)
Jing Chen (China)Tsun Mei Lin (Taiwan)Beizhan Yan (China)
Maoshan Chen (China)Xiaoxin Liu (China)Jeff Chunlong Yang (USA)
Xuejun Chen (China)Hua Lu (China)Jiangcun Yang (China)
Wei Chen (China)Davide De Lucrezia (Italy)Mei Yang (China)
Madhuradhar Chegondi(India)Qun Luo (China)Chunyan Yao (China)
Beining Chen (British)Haimei Ma (China)Sihua Yi (China)
Fang Yeh Chu (Taiwan)Shuxuan Ma (China)Wen Yin (China)
Alexander Ereskovskiy( France)Xianjun Ma (China)Xiaonan Yu (China)
Jukka Finne (Finland)Emmanuel Maes (France)Ying Yu (China)
Qiang Fu (China)Tianhong Miao (China)Min Yuan (China)
Behrouz Gharesi-Fard (Iran)Gradimir N. Misevic (France)Zhanshan Zha (China)
Eugen Gheorghiu (Romania)Maja Misevic (Switzerland)Chan Zhang (China)
Mihaela Gheorghiu (Romania)Shijie Mu (China)Xiaoping Zhang (China)
Julio Granados(Mexico)Margaret H.L.Ng (Hong Kong)Xuerui Zhang (China)
Rong Gui (China)Tao Peng (China)Yanyu Zhang (China)
Haihui Gu (China)Octavian Popescu (Romania)Shangen Zheng (China)
Yongcan Guo (China)Benjamin Potelon (France)Huayou Zhou (China)
Malka N. Halgamuge (Australia)Lan Zhou (USA)Baolan Hao (China)
Erik Reimhult (Swedish)Jun Zhou (China)Kunhua He (China)
Vincent Rodin (France)Xiangyang Zhou (China)Xuehua He (China)
Zhili Shao (China)Xiaoyu Zhou (China)Susan Hu Hsu (USA)
Simion Simon (Romania)Peiyuan Zhu (China)Xiangyan Huang(China)
Viorica Simon (Romania)Xiang Zou (Hong Kong)Yuanshuai Huang (China)
Dimitri Svistunenko (British)Countries or Regions
  • Share:
Visited: