Top View

1
Method verification study for nucleic acid test system
Libo Zhang, Chengping Ma, Rongrong Pang, Yuan Ke, Min Huang, Wenping Han, Xiaojun Lu
2019, 3(1): 41-45. doi: 10.46701/APJBG.2019012019111
2
Role of HLA DRB1*15 and HLA DRB1*16alleles in the genetic susceptibility to develop systemic lupus erythematosus (SLE) after Chikungunya and Zika viruses infection in México
Sepúlveda-Delgado J, Danis-Lozano R, Ocaa-Sibilla MJ, Ramirez-Valdespino JC, Cetina-Díaz JH, Bulos-Rodriguez P, Hernández-Doo S, Ruiz-Gómez D, García R, Juárez-Nicolás F, Tevera-Gamboa MG, Vera-Lastra OL, Jara LJ, Canseco-Avila LM, Dominguez-Arrevillaga S, Trujillo-Murillo K, Julio Granados J
2018, 2(4): 233-236. doi: 10.46701/APJBG.2018042018127
Abstract(2759) PDF(352KB)(1165)
3
Perspectives on air disinfection methods in the workplace of blood transfusion services
Shengwang Chen, Congjie Zhang
2022, 6(1): 21-26. doi: 10.46701/BG.2022012022005
4
The best strategy of blood transfusion in patients with Rhnull syndrome
Shuhong Yu, Jie Xiao, Hong Xu, Yushiang Lin, Jhysheng Chang, Yanbin Li, Dezhen Gao, Shuai Pang, Zhiyuan Xu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 71-74. doi: 10.46701/APJBG.20170217026
5
Effects of two different nutrition supply methods on improving hybridoma cell production
Xinxia Chang, Yingjia Zhou, Yufei Wang, Wenwen Zhao, Xiao Zhang
2022, 6(1): 63-68. doi: 10.46701/BG.2022012022007
6
Human RBC alloimmunization evaluation after exposure to foreign E antigen of the rhesus system in transfusion
Pu Xu, Yan Li, Su Zhou, Ziqi He, You Yang, Hua Yu
2017, 1(1): 37-42. doi: 10.46701/APJBG.20170116009
Abstract(1818) PDF(930KB)(1153)
7
Trop-2 targeted CAR-T cells inflict enhanced killing of ovarian cancer cells
Yaru Xu, Qi Tang, Xiaochen Huang, Tingting Yang, Wei Zhao, Xingwan Kuai, Jin Zhu
2017, 1(3): 19-24. doi: 10.46701/APJBG.2017032017037
Abstract(1795) PDF(421KB)(1329)
8
Blood salvage, proper choice for tumor patients?
Weixin Zhou, Yuanshuai Huang
2017, 1(2): 1-5. doi: 10.46701/APJBG.20170217019
9
Serological identification and molecular characterization of B (A) 02 subtype in patients and blood donors from Eastern China
Wen Wu, Yecui Zhang, Xingying Guo, Peng Wu, Zhibo Zhang, Xiangyan Huang
2017, 1(1): 55-59. doi: 10.46701/APJBG.20170117016
Abstract(1734) PDF(942KB)(1266)
10
The expression level of surface marker Trop2 in gastric cancer stem-like cells
Qi Tang, Xingwang Kuai, Wei Zhao, Guipeng Ding, Zhenning Qiu, Zhuming Wang, Xiang Zou
2017, 1(2): 61-66. doi: 10.46701/APJBG.20170217031
11
ABO blood group system
Gradimir Misevic
2018, 2(2): 71-84. doi: 10.46701/APJBG.2018022018113
12
Trop2 as an oncogene in gastric cancer by regulating PI3K/Akt signaling pathway
Wei Zhao, Qi Tang, Xingwang Kuai, Xiaochen Huang, Yaru Xu, Tingting Yang, Yuan Chen, Mingjiong Zhang, , Zhenning Qiu, Jin Zhu, Wenbin Huang, Zhenqing Feng
2017, 1(2): 21-29. doi: 10.46701/APJBG.20170217022
13
Consistency of ABO blood group phenotypes and genotypes in renal transplant patients
Zhiwei Liu, Zhen Cheng, Beixing Gao, Bing Sun
2017, 1(1): 51-54. doi: 10.46701/APJBG.20170116015
Abstract(1664) PDF(556KB)(1453)
14
The incidence and features of serological ABO subgroups among one million blood donors in Beijing
Zhiyuan Xu, Yushiang Lin, Xiaofei Li, Haochun Chang, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 57-60. doi: 10.46701/APJBG.20170217025
15
Frequency of unexpected red blood cell antibodies in Nanjing
Haishi Qiao, Jiling Xu, Jie Cai, Yuting Lu, Yonglin Yang, Qiang Fu
2017, 1(2): 67-70. doi: 10.46701/APJBG.20170217027
Abstract(1632) PDF(883KB)(1307)
16
Incidence of unexpected red blood cell antibodies in the north of China
Yu-Shiang Lin, Jhy-Sheng Chang, Yan Qiu, Fu-Hsiung Su, Yin-Chun Lan, Nai-Chung Lee, Joyces Wong Lee Mei, Daowang Fan, Tianhong Miao
2017, 1(1): 17-24. doi: 10.46701/APJBG.20170116001
17
Association of HLA-DRB1 and HLA-DQB1 alleles with red blood cell auto-immunization in the Chinese population
Yushiang Lin, Zhiyuan Xu, Xiaofei Li, Xiaoyan Shan, Daowang Fan, Yan Qiu, Haochun Chang, Tianhong Miao
2017, 1(2): 31-34. doi: 10.46701/APJBG.20170217023
Abstract(1615) PDF(933KB)(1261)
18
Perioperative blood transfusion is associated with poorer survival in patients with gastric cancer
Xiaohua Tu, Yan Zang, Haihui Gu, Huijun Guo, Xin Ye, Zhanshan Cha, Baohua Qian
2017, 1(2): 7-13. doi: 10.46701/APJBG.20170217024
19
Therapeutic plasma exchange in treating multi-organ injury at the later stage of mushroom poisoning: Three case reports
Li Chen, Benxiu Teng, Juan Luo, Xianlong Ling, Haiyan Zhao, Qing Zhang, Yuzhu Zeng, Gaojie Yuan, Fang Tan, Yin Ye, Wenhan Duan, Zhongjun Li
2017, 1(1): 61-64. doi: 10.46701/APJBG.20170117018
Abstract(1561) PDF(373KB)(1276)
20
Molecular analysis to FUT-1, 2, 3 and ABO genotyping may instead of serological typing to diagnose para-Bombay in Chinese
HaoChun Chang, , XiaoFei Li, Yu-Shiang Lin, Zhiyuan Xu, Daowang Fan, Yan Qiu, Tianhong Miao
2017, 1(2): 15-19. doi: 10.46701/APJBG.20170217032
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go