column
ABO blood group system
Gradimir Misevic
2018, 2(2): 71-84. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018113
Abstract PDF
Mechanisms and relevant genes of drug resistance in gastric cancer
Xingwang Kuai, Lizhou Jia
2018, 2(2): 85-90. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018111
Abstract PDF
Association of HLA classⅠand classⅡgenes with severe acute respiratory syndrome in the northern Chinese population
Dongjing Liu, Yan Qiu, Yi Zha, Wei Li, Dongmei Li, Tao Wu
2018, 2(2): 91-96. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018101
Abstract PDF
Analysis and application of NAT in Dongguan blood center more than 10 years
Ziyi He, Shaobin Chen, LinYu, Qing Wang, Qingkai Chen, Jiaoli Zou, Jialin Che
2018, 2(2): 97-102. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018106
Abstract PDF
The association between HLA alleles (A, B, DRB1) and HIV-1 infection/ AIDS progression in the Han Chinese population of Hubei province
Wangxia Li, Ru Yang, Fengwu Qiu, Jing Xu, Gang Shen, Yan Ma
2018, 2(2): 103-110. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018104
Abstract PDF
β-catenin is up-expressed and predicts poor overall survival of breast cancer
Lizhou Jia, Xiaobing Yang, Wei Zhao
2018, 2(2): 111-116. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018007
Abstract PDF
Prognostic and predictive value of IGFBP-6 in head and neck squamous cell carcinoma
Yue Qi, Mingming Tang, Wencheng Dai, Huaiqin Zhang, Liang Han
2018, 2(2): 117-124. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018109
Abstract PDF
Serological and molecular analysis of anti-Tja: Case report
Zhiyuan Xu, Haochun Chang, Xiaojie Zhu, Chen Cao, Tianhong Miao, Jiwu Gong, Yu-Shiang Lin
2018, 2(2): 125-128. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018108
Abstract PDF
One case of platelet donor selection for a platelet transfusion refractory patient of the ethnic minority descent
Tiejun Song, Jun Huang, Ying Zhang, Yingjian Wang, Yetao Han, Mengsi Hu, Zhiwei Liu
2018, 2(2): 129-131. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018114
Abstract PDF
Disseminated central nervous system aspergillosis: A case report
Yimin Zhang, Huiying Qiu, Mingyuan Liu, Lili Xu, Xiaoxia Hu, Jianmin Wang
2018, 2(2): 133-135. DOI: 10.46701/APJBG.2018022018102
Abstract PDF